Arhivi Kategorije: obvestila

Posodabljanje spletnih strani

Spoštovani, obveščamo vas, da je spletna stran OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični v obdelavi. Podatki za šolsko leto 2020/21 bodo posodobljeni do konca septembra, ko jih bo potrdil Svet zavoda. Hvala za razumevanje.

PREVZEM SPRIČEVAL

Spoštovani starši!

V primeru, da učenca na dan 24. 6. 2020 ne bo v šolo, lahko v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole, prevzamete spričevala v tajništvu šole od zaključka pouka do 30. 6. in od 17. 8. do 20. 8. 2020.

Ponoven vstop v šolo za učence 4., 5., 6., 7., in 8. razreda

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

z veseljem vas obveščamo, da se vračamo v šolo!

V ponedeljek, 1. 6., se vračajo učenci 4. in 5. razreda,

v sredo, 3. 6., pa tudi učenci 6., 7. in 8.

Učenci tudi vas prosimo, da v šolo pridete le, če ste povsem zdravi. To je pomembno za zdravje vseh drugih otrok, ki so že v šoli in tudi zaposlenih. Zato vas prosimo, da ob prihodu v šolo, prinesete podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Na šoli veljajo nova pravila, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani razrednikov. Učenci se bodo ves čas pouka zadrževali v svojih razredih, torej tudi odmore, sprehajanja med razredi ne bo. Še vedno velja visoka stopnja izvajanja higienskih priporočil glede higiene rok in upoštevanjem varnostne razdalje.

Učenci v šolo vstopajo skozi glavni vhod. Ob vstopu vas prosimo, da si razkužite roke. Garderob se ne uporablja. Svoja oblačila in obutev imate v razredih.

Pouk poteka po ustaljenem urniku, prav tako tudi vozni red šolskih avtobusov ostaja nespremenjen (po priporočilih NIJZ na avtobusu osebe starejše od 12. let nosijo masko, ki prekrije nos in usta, pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke).

Za učence bomo pripravili obroke šolske prehrane kot pred epidemijo, zato starše naprošamo, da obroke, ki jih učenec ne bo prevzel, odjavite preko telefonske številke 01 788 78 02 ali s pomočjo spletnega obrazeca.

 

Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Uspeh je pogojen z delom in sodelovanjem vseh. S skupnimi močmi nam bo uspelo!

Angelca Mohorič, ravnateljica

 

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Prvi dan prihoda otroka v šolo boste oddali tudi podpisano izjavo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, vam bodo vaše razredničarke v kratkem poslale anketo. Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
  7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in sodelovanje.

Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire obveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši učencev od 6. do 8. razreda.

Podaljšali smo možnost dostopa do portala za izbiro izbirnih predmetov v aplikaciji eAsistent. Učence in starše 6.,  7. in 8. razredov, ki še niso uspeli izbrati izbirne predmete, prosimo, da to naredijo do četrtka, 14. 5. 2020. Dostop bo kasneje onemogočen.

V primeru, da to takrat ne boste izbrali predmetov, se boste lahko prijavili samo na predmet, ki se bo izvajal v prihodnjem šolskem letu.

Preberi več Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire obveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda.

Podaljšali smo možnost dostopa do portala za izbiro neobveznih izbirnih predmetov v aplikaciji eAsistent. Starše in učence od 3. do 5. razreda, ki še niso uspeli izbrati  neobvezne izbirne predmete, prosimo, da to naredijo do četrtka, 14. 5. 2020. Dostop bo kasneje onemogočen.

Preberi več Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 – Podaljšanje dostopa do portala izbire neobveznih izbirnih predmetov