Nagovor ob začetku šolskega leta

Počitnice se počasi iztekajo. Upam, da ste jih preživeli prijetno in so potekale skladno z vašimi pričakovanji. To je bilo odvisno predvsem od vas, vaših realnih pričakovanj in načrtovanj, pravočasnega usklajevanja aktivnosti s starši, sošolci, prijatelji … Če ste slednje opravili, ste zagotovo v popolnosti izkoristili dolge, prijetne in brezskrbne dni.

Sedaj pa prihaja čas, ko morate svoje misli, razmišljanje in energijo usmeriti na šolo in šolsko delo. Na tej točki je pomemben predvsem na kakšen način se boste lotili dela, katere cilje si boste postavili in kako vztrajni boste pri doseganju le-teh. Znanje je tisto, kar v življenju šteje, šola pa je zagotovo eno pomembnejših, če ne kar najpomembnejše mesto za pridobivanje znanja. Vsekakor je za črpanje novih izkušenj potreben resen pristop do šolskega dela, spoštovanje dogovorov in upoštevanje učiteljevih napotkov ter dogovorjenih norm obnašanja.

Tretjega septembra se bodo vrata šole na široko odprla; vstopite vanjo nasmejani, polni pozitivne energije, ki jo boste potrebovali ter delili s svojimi sošolci in nenazadnje tudi z učitelji in starši.