Novo šolsko leto

Prijetna vznemirjenost pred novim šolskim letom je stalnica vseh, ki smo kakorkoli povezani s šolskim sistemom. Vrniti se v šolske prostore je povezano z navdušenjem, odgovornostjo, radovednostjo, skrbjo, včasih tudi strahom. Da bi bil začetek sproščen, varen in odgovoren smo vabljeni k sodelovanju učitelji, starši in učenci. Vsak mora na svojem področju opraviti svoje poslanstvo. Skrbeti moramo za to, da bo šolanje otrok vedno opredeljeno kot vrednota, da bodo pridobljena znanja in spretnosti investicija za prihodnost.

Toplo pozdravljamo vse prvošolce in nove učence pa tudi starše in nove sodelavce. Potrudili se bomo, da bo sprejem prijeten, nadaljevanje pa strokovno in v skladu z našimi smernicami.

V letošnjem šolskem letu bomo še posebno pozornost namenili bralni pismenosti, medsebojni komunikaciji in razumevanju, varnost in trajnostni mobilnosti v prometu, vzgojni vrednoti pozdravljanja in spoštovanju drugačnosti.

Da bi zmanjšali prometno konico, hrup in emisije okrog šole, vas vljudno naprošamo, da koristite parkirišča oz. postajališča za avtomobile nekoliko stran od šole, saj boste s tem prispevali k varnosti pešcev.

Kolektiv OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, vas z veseljem pričakuje v novem šol. letu 2017/2018.

Obvestilo za učence in starše za 1. šolski dan

obvestilo prvošolcem na PŠ Temenica

vozni red

šolski koledar (mizš.si)