Vzgojno delo šole

Vzgojno delo – vzgojni načrt šole temelji na ciljih, naštetih v 2. členu Zakona o osnovni šoli. Poleg vzgojnega načrta, ki je temelj vzgojne dejavnosti šole, je potrebno v tem kontekstu obravnavati še Pravila šolskega reda, Hišni red in druge pravne podlage, ki posegajo na to področje. V nadaljevanju so predstavljene pomembne vsebine posameznega dokumenta, v celoti pa so dokumenti dostopni na spletni strani šole in so tudi priloge LDN.