Hišni red

Šola s hišnim redom določi območje, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, vstopanje v šolski prostor, varovanje in nadzor šolskega prostora, nadzor in obnašanje v šolskih prostorih, uporabo garderob, dežurstvo strokovnih delavcev, dežurstvo učencev, zagotavljanje varnosti, vzdrževanje čistoče, uporabo šolskih prostorov zunanjih uporabnikov in način informiranja učencev in staršev.

Poleg vseh splošno naštetih pravil hišnega reda še posebej izpostavljamo naslednje:

 1. učenci naj ne zamujajo pouka in naj se pred in po pouku po nepotrebnem ne zadržujejo v šolskih prostorih;
 2. krajše odsotnosti od pouka pisno opravičijo starši, za daljše odsotnosti od pouka pa je praviloma potrebno zdravniško opravičilo, za načrtovano daljšo odsotnost je potreben dogovor z razrednikom;
 3. v času pouka brez dovoljenja učiteljev ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov;
 4. v šolskih prostorih morajo učenci nositi sobne copate, oprijete na celotnem stopalu noge, športni copati so dovoljeni le pri pouku športne vzgoje;
 5. za red v šolskem prostoru skrbijo dežurni učenci in učitelji;
 6. posebna pozornost naj bo namenjena skrbi za čistočo in urejenosti šolskega prostora;
 7. za namerno povzročeno škodo materialno odgovarjajo učenci sami oziroma njihovi starši.

V šolo ne sodi:

 • neprimerno govorjenje in uporaba neprimernih izrazov za učence, učitelje in druge zaposlene,
 • nasilje ali kakršnekoli druge oblike žaljenja sošolcev in zaposlenih na šoli,
 • izzivanje in neposredno sodelovanje v pretepih,
 • prodaja in preprodaja stvari učencem ter prilaščanje in skrivanje tuje lastnine,
 • uporaba pirotehničnih sredstev,
 • uživanje alkohola in drugih opojnih sredstev ali napeljevanje učencev k takim dejanjem,
 • namerno uničevanje, prisvajanje in malomarno ravnanje s šolsko ter tujo lastnino.

Celoten hišni red vam je na voljo v meniju zakonodaja.