Šole v naravi

Šola v naravi in tabori so del programa, ki ga šola mora ponuditi učencem, za učence pa je udeležba prostovoljna. Šolo v naravi in tabore bomo praviloma organizirali, če se bo k dejavnosti prijavila vsaj polovica vseh učencev enega razreda. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za vsako generacijo učencev v času osnovnošolskega šolanja sofinancira šolo v naravi. Za vse ostale organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši.

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu. Potekala bo od 3. do 7. decembra 2018. Vodja šole v naravi je Nejka Omahen Šikonja.

Zimska šola v naravi za 6. razred

Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju (Trije kralji, Hotel Jakec). Potekala bo od 14. do 18. januarja 2019. Vodja šole v naravi je Karla Oven.

Poletna šola v naravi za 4. razred

Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 20. do 24. maja 2019. Vodja šole v naravi je Martina Zajc.