Šole v naravi

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. Potekala bo od 14. do 18. novembra 2016. Vodji šole v naravi sta Mateja Lesjak in Martina Zajc.

Zimska šola v naravi za 6. razred

Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju (Trije kralji, Hotel Jakec). Potekala bo od 9. do 13. januarja 2017. Vodja šole v naravi je Robert Bregar.

Poletna šola v naravi za 4. razred

Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 22. do 26. maja 2017. Vodja šole v naravi je Martina Zajc.