Tabori

Likovni in naravoslovni tabor za učence 6., 7., 8. in 9. razreda bosta organizirana ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Fiesi. Potekala bosta od 30. 9. do 2. 10. 2016. Na taboru bodo sodelovali tudi učenci iz Hirschaida. Vodji tabora sta Jelka Rojec in Sabina Rozina.

Planinski tabor bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Planici. Namenjen je učencem razredne stopnje (od 2. do 5. razreda). Potekal bo od 14. do 16. oktobra  2016. Vodja tabora je Bojana Iljaž.

Športno-jezikovni tabor za učence razredne in predmetne stopnje bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Fiesi. Potekal bo od 7. do 9. aprila 2017. Vodji tabora sta Marcel Talt-Lah in Karla Oven.

Zimski tabor – alpsko smučanje in teki na smučeh bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. Namenjen je učencem drugega in tretjega triletja. Potekal bo od 10. do 12. februarja 2017. Vodja tekaškega dela tabora je Karla Oven, vodja alpskega dela pa Robert Bregar.