Udeležba na kulturnih prireditvah

Prireditev Kraj Okvirni čas Mentor
Likovni natečaji določen z razpisom določen z razpisom Jelka Rojec
Revija gledaliških skupin Grosuplje april 2017 Nejka Omahen Šikonja
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Šentvid pri Stični marec 2017 Simona Zvonar
Regijsko tekmovanje OPZ, MPZ april 2017 Simona Zvonar
Ex tempore mladih maj 2017

Jelka Rojec

 

Začetek bralne značke Šentvid pri Stični september 2016 Marta Orel
Srečanje mladih novinarjev in literatov Ivančna Gorica marec 2017 Tina Orač Gornik
Pevski tabor Šentvid pri Stični 17. in 18. junij 2017 Anton Linec
Zaključek bralne značke – predmetna stopnja in zlati bralci Muljava junij 2017 Marta Orel
Zaključek bralne značke – razredna stopnja Šentvid pri Stični april 2017 Vida Bregar Tomažič
Pevski bum Maribor junij 2017 Simona Zvonar
Otvoritev mozaikov Šentvid pri Stični september 2016 Jelka Rojec
Vsi smo ena generacija Ivančna Gorica september 2016 Simona Zvonar
Mednarodno sodelovanje september 2016, junij 2017

Marcel-Talt Lah,

Lea Kastelic