Udeležba na prireditvah

Prireditev Kraj Okvirni čas Mentor
Likovni natečaji določen z razpisom določen z razpisom Jelka Rojec
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Šentvid pri Stični marec 2019 Simona Zvonar
Zborovski bum Maribor Junij 2019 Simona Zvonar
V objemu zvoka in slike Stična 27.9.2018 Simona Zvonar
Generacije pojejo Šentvid Jesen 2018 Simona Zvonar
Ex tempore mladih maj 2019 Jelka Rojec
Začetek bralne značke Šentvid pri Stični september 2018 Učitelj SLJ
Srečanje mladih novinarjev in literatov Ivančna Gorica marec 2019 Tina Orač Gornik
Pevski tabor Šentvid pri Stični junij 2019 Anton Linec
Zaključek bralne značke – predmetna stopnja in zlati bralci Muljava junij 2019 Barbara Kostrevc
Zaključek bralne značke – razredna stopnja Šentvid pri Stični april 2019 Mojca Kravcar
Vsi smo ena generacija Ivančna Gorica 7. september 2018 Jana Šetina Tomažič in PS