Projekti

V tem šolskem letu se bodo na matični šoli izvajali projekti.

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Policist Leon svetuje oktober–maj Polona Habič Rus, Laura Ambrožič
Bralna značka 16. 9. 2016–5. 4. 2017 Vida B. Tomažič, Marta Orel
Rastem s knjigo 9. 2. 2017 Anica Volkar

Angleška bralna značka

(8. in 9. razred)

november – marec Jana Zupanc
Zdrav življenjski slog september–november Karla Oven

Športni program Zlati sonček

(1.–3. razred)

september–junij

Jana Šetina Tomažič, Lidija Oštir,

Mojca Kravcar, Jana Grabljevec, Tina Orač Gornik, Anja Praznik, Karla Oven, Ana Potokar Blatnik, Bojana Iljaž

Športni program Krpan

(4.–6. razred)

september–junij Vida Bregar Tomažič, Polona Lampret, Polona Habič Rus, Laura Ambrožič, Martina Zajc, Robert Bregar
Shema šolskega sadja september–junij Sonja Škof
Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar
Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar
Noč v knjižnici februar Katja Šuštar
Naj športna šola september–junij Karla Oven
Naučimo se plavati september–junij Robert Bregar
Geografski teden 22.–26. maj 2017 Jelka Rojec
Projekt 232 in 50 let šole 21. 10. 2016 Janez Peterlin
Projekt Varno s soncem maj (ŠVN) Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič
Bodi viden – bodi previden september–junij Polona Lampret
Tutorstvo september–junij Sabina Rozina, Nina Pavlin
Jeziki in mostovi september–junij Jana Zupanc, Marcel-Talt Lah
Pevski bum junij 2017 Simona Zvonar

 

Projekti – POŠ Temenica

Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Palček Bralček september–junij Alenka Ivanjko
Obeležitev dni dejavnosti – dan Zemlje, svetovni dan varstva živali, dan družine, svetovni dan voda september– junij Lidija Oštir, Alenka Ivanjko
Sodelovanje s Krajevno skupnostjo Temenica september– junij Lidija Oštir, Alenka Ivanjko
Elipsast zeliščni vrt Lidija Oštir