Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

Za učence 1. triade bo šola ponudila nujno varstvo otrok. Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V primeru izvajanja nujnega varstva učencev, gre samo za varstvo in ne za izvajanje pouka (tako bo učenec, ki bo v nujnem varstvu, šolsko delo opravil po prihodu domov). Šolska prehrana bo zagotovljena. Prosim, da nam prijavo in ustrezna potrdila posredujete do srede, 31. 03. 2021, do 10. ure, preko spletnega obrazca.

Za vse učence (tudi tiste, ki jim je bila podaljšana karantena), bo že v četrtek, 01. 04. 2021, potekal pouk na daljavo preko spletnih učilnic v okolju MS Teams. O vseh podrobnostih izvajanja pouka na daljavo, napovedanih preverjanjih in ocenjevanjih znanja, bodo učenci seznanjeni s strani posameznega učitelja oziroma razrednika. Jutri in v sredo naj učenci ne pozabijo odnesti domov vseh potrebnih gradiv, ki jih bodo potrebovali pri izobraževanju na daljavo.

Vsem pa je na razpolago prevzem toplega obroka iz šolske kuhinje, ki ga lahko odnesete domov (prevzem obroka bo mogoč le na matični šoli). Naročila za prevzem šolske prehrane, nam prav tako sporočite do srede, 31. 03. 2021, preko spletnega obrazca.

V primeru, da sprejmemo in upoštevamo ukrepe, kot nekaj pozitivnega v boju proti virusu, se lahko zaposleni in učenci vrnemo v šolske klopi, 12. 04. 2021. Vse je odvisno od nas samih!

Verjamemo, da lahko premagamo tudi ta izziv. Želimo vam prijetne praznike v krogu vaših najbližjih.