Urejanje cvetlične grede na zelenici pred šolo

V aprilu bomo preuredili zelenico pred šolo. Ambient bo urejen po sodobnih principih oblikovanja vrtov. Prostor bo razdeljen na območja peščenih površin, travnatih površin in grmičkov, zeljnatih trajnic in sezonskega cvetja. Načrtovalec vrtov je upošteval, da bo vrt zanimiv celo leto. Letos Šentvid pri Stični obeležuje 50. letnico Tabora slovenskih pevskih zborov, zato bo tudi cvetlična obogatitev podpora temu prazniku. Zahvaljujemo se Občini Ivančna Gorica, ker nas je podprla pri tej zamisli in nam omogočila sredstva.

Nova zasaditev bo spodbuda za učenje in vzdrževanje gojenih rastlin. Skupina učencev in učenk se je že odzvala k sodelovanju pri tem projektu, ki ga bomo v prihodnjem letu nadaljevali s parkom senzorike.
Vse uporabnike šolskih površin naprošamo, da v času del upoštevate režim izvajalcev.
Veselimo se nove pridobitve.
Oglejte si idejno zasnovo.