Dan odprtih vrat

Sobota, 18. april, je bila za učence OŠ Ferda Vesela delovna. Dan je bil malo drugačen, saj smo to dopoldne pripravili dan odprtih vrat. Naslovili smo ga Zgodovina šolstva v Šentvidu pri Stični.

Zjutraj smo se učenci zbrali v svojih razredih, kjer so nam razredniki predstavili potek dneva. Prvi dve šolski uri smo pripravljali predstavitve šolskega, kulturnega, gospodarskega in športnega dogajanja v Šentvidu v določenem časovnem obdobju, učenci prvega triletja pa so raziskovali na temo družabnih iger. Predhodno zbrana gradiva smo v tem času uredili in pregledno predstavili na plakatih. Te smo izobesili v šolski avli, kjer so bili kasneje na ogled obiskovalcem.

Po malici smo si v avli skupaj z obiskovalci, to je starši, starimi starši idr., najprej ogledali lutkovno predstavo Zverjasec, ki so jo uprizorili učenci 1. in 2. razreda. Najmlajši so bili odlični, zato so na koncu prejeli bučen aplavz. Pripravljali so se pod mentorstvom učiteljice Anje Praznik in vzgojiteljice Martine Ratajec.

V nadaljevanju so bile na vrsti še učenke gledališke skupine iz 7. in 8. razreda z igro Welcome to facebook – WTF. Aktualno vsebino odraščanja, računalnikov in spleta, ki pripelje do spodbudnega konca, so dekleta odigrala prepričljivo in predvsem sproščeno. To pa je zagotovilo za zadovoljstvo gledalcev in uspeh predstave. Avtorica besedila in mentorica uprizoritve je bila učiteljica Nina Pavlin.

Po končanih predstavah in nagovoru g. ravnatelja so si obiskovalci podrobneje ogledali razstavo v avli.

Učenci smo se na sobotni dan zabavali in tudi veliko naučili, po kosilu pa smo se odpravili domov.

 Ana Koželj in Ana Kotar, 8. razred