Dan zlatih knjig in začetek bralnega leta

Knjiga je kot luč – prebereš jo,
da sveti v tebi.
(France Bevk)                      

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto 17. septembra zaznamuje začetek bralnega leta, ki se zaključuje 2. aprila (mednarodni dan mladinske knjige) prihodnje leto. 17. september je tudi dan rojstva in smrti Franceta Bevka.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot 50 let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Zasnovala sta ga pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti. Vanjo so vključeni učenci od 1. razreda do zaključka šolanja.

Bralna značka je nosilka številnih priznanj, leta 2011 je ob 50-letnici delovanja prejela zlati znak Republike Slovenije. Od 21. marca 2019 je gibanje Bralna značka vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.

Na naši šoli se bralna značka imenuje po piscu prvega slovenskega romana Deseti brat, Josipu Jurčiču, torej Jurčičeva bralna značka. Naj bodo v letošnjem bralnem letu med prebranimi deli tudi njegove knjige.

Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladati, če želiš postati vse, kar želiš. Z branjem se razvijajo tvoji možgani. Branje ti pomaga biti boljši v šoli. Branje ti ponuja okno v svet. In najpomembnejše: zaradi branja ne boš postal le boljši učenec, ampak tudi boljši človek.

Lea Kastelic

https://www.bralnaznacka.si/
https://www.literarnalekarna.com/