Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira izven pouka kot razširjen del programa šole. Namen dejavnosti je, da omogočijo odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence tudi praktično uvaja v življenje ter jih navaja na zdravo preživljanje prostega časa. Učenci izbirajo in se vključujejo prostovoljno. Izbirajo lahko med naslednjimi področji: jeziki, kultura, umetnost, naravoslovje in šport.

Učenci so prinesli domov obvestilo in prijavnico z naborom interesnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali učitelji v tem šolskem letu. Izpolnjeno prijavnico naj učenci vrnejo svojemu razredniku.

Učence bodo o pričetku interesne dejavnosti obvestili mentorji, predvidoma pa je začetek v zadnjem tednu septembra.

Na spletni strani pa še enkrat objavljamo seznam interesnih dejavnosti in njihovimi mentorji ter urnikom.

Ponudba interesnih in drugih dejavnosti

Predstavitev ID