Izbirni predmeti za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda ter od 6. do 8. razreda!

V sredo, 7. 4. 2021, bomo pričeli s postopkom izbire neobveznih izbirnih predmetov (za bodoči 4., 5. in 6. razred) in obveznih izbirnih predmetov (za bodoči 7., 8. in 9. razred) za prihodnje šolsko leto. Postopek izbire bomo opravili oz. izvajali prek eAsistenta.

Od 7. 4. do 15. 4. 2020 bo tako v eAsistentu na portalu za starše odprt sklop Neobvezni izbirni predmeti oz. Obvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem je napisano Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022 oziroma Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022.

Vabimo vas, da si opise izbirnih predmetov preberete na spletni strani šole pod zavihkom Izbirni predmeti.

V primeru vprašanj se obrnite na učiteljice Jano Crnkovič (jana.crnkovic@osferdavesela.si), Martino Jurkovič (martina.jurkovic@osferdavesela.si) ali Polono Lampret (polonca.lampret@osferdavesela.si).