KD – Prijetno domače

Kulturni dan z naslovom Prijetno domače je bil namenjen učencem osmega razreda. Učenci so podrobneje raziskali svojo okolico in poglobljeno znanje predstavili v obliki projektne naloge in kasneje tudi predstavitve. Vse teme pa so bile povezane z reformami Marije Terezije in Jožefa II, kar je tudi del učnega načrta pri zgodovini v osmem razredu. Dve šolski uri sta bili namenjeni predstavitvam projektnih nalog. Učenci so s pomočjo drsnic ali pa plakatov predstavili izbrano temo sošolcem. Tretja šolska ura je bila namenjena izdelavi informacijskih tabel, ki obiskovalcu jasno predstavijo kulturne ali naravne znamenitosti, ki so na voljo za ogled bodisi v Šentvidu pri Stični ali njegovi okolici. Sledila je ura terenskega dela. Učenci so s pomočjo  delovnih listov v Šentvidu obiskali najpomembnejše znamenitosti in poiskali še kakšne skrite kotičke, ki jih je zapisala zgodovina. Zadnja ura pa je bila namenjena analizi celotnega dne. Učenci so se strinjali, da so izvedeli marsikaj novega.  Bili so motivirani za delo, držali so se navodil in usmeritev. 

SLIKE.pptx