Nova številka transakcijskega računa

Spoštovani!

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je ukinila transakcijski račun številka SI56 0123 9603 0653 457.

Od 1. 3. 2021 dalje je v veljavi transakcijski račun s številko
SI56 0110 0600 8336 494.

Prosimo vas, da pri elektronskem plačevanju ustrezno popravite številko TRR.

Ravnateljica: Angelca Mohorič