Šolski prostor

Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in ki se uporablja za učno-vzgojni proces.

V šolski prostor spadajo vsi prostori šole in zunanje šolske površine (na južni strani športna igrišča, na zahodni parkirišča in vzhodni strani avtobusna postaja in dovozna pot za glavni vhod v šolo ter zelene površine).

V šolski prostor spadajo tudi prostori, kjer se izvajajo ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije, prireditve …).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost