Razvojni načrt šole

Učiteljski poklic je gotovo med tistimi, za katerega je značilno in hkrati nujno nenehno strokovno izpopolnjevanje. Zahteve sodobnega časa in razvoj predmetnih strok pred učitelje postavljajo izzive po stalnem poglabljanju in razširjanju znanj.
V preteklem šolskem letu smo bili zaradi pandemije koranavirusa primorani kar čez noč pričeti z izobraževanjem na daljavo s pomočjo informacijo-komunikacijske tehnologije (IKT). To nas je postavilo pred nove izzive poučevanja. Zavedamo se, da moramo na področju sodobnih digitalnih kompetenc pridobiti še veliko dodatnega znanja in spretnosti, da bomo lahko v tej smeri izobraževali tudi naše učence in jih pripravili na vstop v digitalni svet.
Vsak učitelj naj bi presegel poznavanje programa, v katerem napišemo test, komunikacijo po e-pošti, ki je v današnjem načinu življenja nujna, pa seveda tudi iskanje informacij po svetovnem spletu. Delo z interaktivno tablo in spletno učilnico, poznavanjem in obvladovanjem interaktivnih vsebin na spletu in e-gradiv pa so teme, ki jim bomo v šolskem letu 2020/21 namenili več časa.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost