Predavanje za starše: Zdravo in varno odraščanje

V torek, 19. 11. 2019, je potekalo predavanje za starše na temo zdravega in varnega odraščanja otrok in mladostnikov

Predavali so:

V nadaljevanju je nanizano njihovo predstavljeno gradivo:

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti pa vam posredujemo še gradivo, ki ga je zbral strokovni sodelavec RKS Ciril Klajnšček. Na voljo je več zelo koristnih in nazornih prispevkov.