Ekskurzije, tabori

Ekskurzije oz. tabori so del programa, ki ga šola ponuja učencem, kritje celotnih stroškov pa je v domeni udeležencev. Šola bo v primeru udeležbe dveh učencev iz iste družine pokrila deset, v primeru treh udeležencev iz iste družine pa dvajset odstotkov vrednosti tabora.

Učenci so dvakrat v letu povabljeni k sodelovanju pri mednarodni izmenjavi s šolo v nemškem mestu Hirschaid. Vodja izmenjave je Jana Crnkovič.

Smučarski tabor bo organiziran od 8. do 10. 1. 2020 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski gori. Namenjen je učencem predmetne stopnje. Vodja tabora je Robert Bregar.

Naravoslovni tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fiesi. Namenjen je učencem predmetne stopnje. Potekal bo od 18. do 20. septembra 2020. Vodja tabora je Sabina Rozina.

Ekskurzije v tujino

Razred Vsebina Čas Koordinator Kraj izpeljave
7., 8., 9. Mednarodna izmenjava pomlad 2021 Jana Crnkovič Hirschaid
7.−9. London in Oxford 26.-29. 4. 2021 Marcel-Talt Lah Velika Britanija

Tabori

Razred Vsebina Čas Koordinator Kraj izpeljave
7., 8., 9. Naravoslovni tabor 18.-20. 9. 2020 Sabina Rozina CŠOD Breženka, Fiesa
6., 7., 8., 9. Pevski tabor 16.-18. 10. 2020 Simona Zvonar CŠOD Breženka, Fiesa
7., 8., 9. Smučarski tabor 8. -10. 1. 2021 Robert Bregar CŠOD Kranjska Gora

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost