Tabori

Tabori so del programa, ki ga šola ponuja učencem, kritje celotnih stroškov pa je v domeni udeležencev. Šola bo v primeru udeležbe dveh učencev iz iste družine pokrila deset, v primeru treh udeležencev iz iste družine pa dvajset odstotkov vrednosti tabora.

Športno-jezikovni tabor

Tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Planici. Namenjen je učencem drugega triletja. Potekal bo od 3. do 5. aprila 2020. Vodja tabora je Lea Kastelic.

Tabor mednarodne izmenjave

Tabor bo organiziran od 25. do 27. septembra 2019 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fiesi. Namenjen je nemškim učencem na izmenjavi in našim učencem zadnjega triletja, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina. Vodja tabora je Jana Crnkovič.

Tabor prostovoljstva

Tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fiesi. Namenjen je učencem, ki sodelujejo v različnih oblikah prostovoljstva (tutorstvo, mediacija, dobrodelne aktivnosti …). Potekal bo od 27. do 29. septembra 2019. Vodja tabora je Sabina Rozina.