Ekskurzije, tabori

Ekskurzije oz. tabori so del programa, ki ga šola ponuja učencem, kritje celotnih stroškov pa je v domeni udeležencev. Šola bo v primeru udeležbe dveh učencev iz iste družine pokrila deset, v primeru treh udeležencev iz iste družine pa dvajset odstotkov vrednosti tabora.

Učenci so dvakrat v letu povabljeni k sodelovanju pri mednarodni izmenjavi s šolo v nemškem mestu Hirschaid. Vodja izmenjave je Jana Crnkovič.

Smučarski tabor bo organiziran od 14. do 16. 1. 2022 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. Namenjen je učencem predmetne stopnje. Vodja tabora je Robert Bregar.

Naravoslovni tabor bo organiziran ob koncu tedna v Temenici. Namenjen je učencem predmetne stopnje. Potekal bo od 17. do 19. septembra 2021. Vodja tabora je Sabina Rozina.

Ekskurzije v tujino

Razred

Vsebina

Čas

Koordinator

Kraj izpeljave

7., 8., 9.

Mednarodna izmenjava

pomlad 2022

Jana Crnkovič

Hirschaid

7., 8., 9.

London in Oxford

29. 4. – 2. 5. 2022

Marcel-Talt Lah

Velika Britanija

Tabori

Razred

Vsebina

Čas

Koordinator

Kraj izpeljave

7., 8., 9.

Naravoslovno športni tabor

17. – 19. 9. 2021

Sabina Rozina, Karla Oven

POŠ Temenica

7., 8., 9.

*Smučarski tabor

14. – 16. 1. 2022

Robert Bregar

CŠOD Kranjska Gora

MPZ

Pevski tabor

6. – 7. 11. 2021

Simona Zvonar

OŠ Ferda Vesela

*Prednostno je smučarski tabor namenjen učencem in učenkam 7. razreda. Zaradi epidemije namreč niso imeli možnosti udeležbe v preteklem šolskem letu.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost