Popravni izpiti

9. razred 1. rok 16.–30. 6. 2021
2. rok 18.–31. 8. 2021
ostali razredi 1. rok 28. 6.–9. 7. 2021
2. rok 18.–31. 8. 2021

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost