Praznični oktober

Spoštovane, spoštovani!

Počasi se končuje prav posebno leto, ki se bo zagotovo vpisalo v zgodovinske knjige. Dobili smo priložnost bolje spoznati svojo domovino v njenih skrivnih kotičkih bogate zgodovine. Na hrabra dejanja naših prednikov nas prav gotovo spominjajo tudi prazniki, dela prosti ali pa ne.

Pred nami v oktobru jih je kar nekaj, od dneva suverenosti pa do dneva reformacije. Prav je, da se ob takih dnevih ustavimo in bolje spoznamo njihov pomen. S tem krepimo svoje domoljubje. Narod mora poznati svojo zgodovino. Zato so se učenci devetih razredov poglobili v zgodovinske teme, povezane predvsem s prvo svetovno vojno in Slovenci. 

V soboto, 10. 10. 2020, je minilo 100 let od koroškega plebiscita. Ta sovpada s  časom po prvi svetovni vojni, ko smo Slovenci dobili novo državo, Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, istočasno pa smo zapustili Avstro-Ogrsko. Ob takih dogodkih pa se skorajda praviloma pojavi vprašanje meja. Odprta smo imeli kar tri mejna vprašanja, na zahodu, na vzhodu in na severu naše lepe dežele. Plebiscit je rešil vprašanje severne meje. Pri tem je okoli 80.000 naših koroških rojakov postalo zamejcev. Postali so državljani Republike Avstrije. Mejna črta na severu pa ostaja nespremenjena do današnjih dni.  Pri tem ne smemo prezreti tudi dejanja posameznikov, ki so se borili za vsako ped slovenske zemlje. Rudolf Maister je s svojimi prostovoljci osvobodil najprej Maribor, nato pa odšel še do Gornje Radgone in proti Celovški kotlini. Pripomogel je k temu, da je vsaj v večini slovenska zemlja ostala združena.

25. oktobra 1991 je Luko Koper zapustil zadnji vojak JNA. S tem je postala Republika Slovenija tudi zares samostojna. Od leta 2015 nas na ta dogodek spominja tudi državni praznik, dan suverenosti.

V soboto, 31. 10., pa praznujemo dan reformacije. Praznik je namenjen predvsem spominu na naše reformatorje in njihova dela. Primož Trubar, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Sebastjan Krelj so postavili temelje slovenskemu jeziku.  Primož Trubar je že pred petstotimi leti pozival Slovence k enotnosti.

Vsi ti dogodki nas učijo, da Slovenci stopimo skupaj, ko je to zares potrebno. Takrat se zgodi tisto, kar se zdi nemogoče. V luči sedanjih dogodkov je nekaj takega gotovo potrebnega.  Pri tem pa izkažimo globoko spoštovanje tistim, ki se jim je zemeljsko življenje končalo.

Polona Kastelic

Predstavitev ob 100-letnici koroškega plebiscita.