PREVZEM SPRIČEVAL

Zadnji dan pouka je določen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole. V skladu s pravilnikom se na zadnji dan pouka, 24. 6. 2024, učencem razdelijo spričevala.

Učenci, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, lahko po 14. členu pravilnika spričevala dvignejo osebno ali njihovi starši v času po zaključku pouka od 26. do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 2024, med 8.00 in 11.00 uro v tajništvu šole.