PREVZEM SPRIČEVAL

Razredniki so učencem zadnji dan pouka izročili spričevala. Tisti učenci, ki so bili odsotni, lahko skladno s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, spričevala prevzamejo v tajništvu šole od 24. do 30. junija 2021 in od 16. do 20. avgusta 2021, od 8.00 do 11.00 ure.

Spričevalo lahko osebno prevzame učenec ali starš učenca.

Želimo vam prijetne počitnice!