PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 1. TRILETJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo šolska vrata za naše najmlajše učence. V šolo bodo prišli učenci 1. triletja.
Naj vas obvestimo, da bo tokrat izvajanje pouka drugačno, kot ste ga bili vajeni. Zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne.

Na šoli smo pouk organizirali na način, da bo ta potekal po priporočilih NIJZ, v za to posebej pripravljenih učilnicah. Vse dejavnosti v okviru pouka se bodo odvijale ves čas v isti skupini.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku (organizirano bo jutranje varstvo učencev v avli šole, kot podaljšano bivanje). V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi oba vhoda. Učenci prvega razreda vstopajo skozi vhod za 1. triletje. Učenci 2. in 3. razreda vstopajo skozi glavni vhod. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.

Tudi za učence iz podružnične šole Temenica, bo pouk organiziran na matični šoli. K pouku se bodo pripeljali s šolskim avtobusom. Od 6.30 do 7. ure se učenci zberejo v varstvu na podružnici, potem se s šolskim avtobusom odpeljejo k pouku.

Šolski prevoz poteka po ustaljenem urniku. Na poti v šolo s šolskim avtobusom občasno spremljajo prvošolce njihovi bratje ali sestre. Tokrat bodo na avtobusih prisotni odrasli spremljevalci, ki bodo poskrbeli za varnost in uporabo priporočenih zaščitnih sredstev.

Tudi po končanem pouku lahko učenci odidejo domov s šolskim avtobusom, razen učenci 1. razreda.

Vse šolske pripomočke (razen likovnih) bodo učenci prinesli v šolo v ponedeljek, 18. 5. 2020, in jih ne bodo odnašali domov. Pustili jih bodo v učilnici, kjer jih bodo odložili in hranili vedno na istem mestu. Tudi copati ostajajo v šoli.

Otroci lahko s seboj prinesejo plastenko z vodo, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice precej zračile.

V ponedeljek je potrebno v  šolo prinesti podpisano izjavo o zdravju otroka.

Za učence, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, prijava še vedno velja. V kolikor bi želeli prehrano odjaviti, to naredite na ustaljeni način.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju načeloma svoje otroke prevzamejo na igrišču šole. V primeru dežja so učenci in učitelji do 15.15 ure v matični učilnici.

Med najpomembnejše ukrepe, na katere moramo biti pozorni, NIJZ navaja:

– v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
– zagotavljanje pogojev za vzdrževanje ustrezne higiene v šoli,
– vzdrževanje primerne razdalje med učenci,
– vzdrževanje ustrezne higiene rok in kašljanja.

Podrobnejša navodila o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v času razbremenilnih ukrepov, si lahko preberete tudi v dokumentu Prilagojena pravila Hišnega reda v času razbremenilnih ukrepov s COVID-19.

Naj se ob koncu tega sporočila v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev, vsem staršem zahvalim za potrpežljivost, razumevanje in podporo pri izobraževanju na daljavo ter pomoč, ki so jo pri tem potrebovali naši otroci.

Kmalu nasvidenje.

 

Angelca Mohorič, ravnateljica