Projekti

Učenci se vključujejo v šolske, državne in tudi mednarodne projekte. Cilji posameznih projektov se med seboj razlikujejo, splošni cilji vključevanja v projekte pa so naslednji: pri učencih razvijamo samoiniciativnost in samostojnost, učence vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na ekološkem osveščanju in varčevanju z energijo, razvijanje sodelovalnega učenja in dela, medpredmetnost in medkulturnost. Učenci vedo, da je potrebno za dosego cilja vložiti napor, biti organiziran, preračunati človeške in materialne vire, predvideti stroške, vključiti komponento časa ter preračunati delež med vložkom in rezultatom. Vedo, da je za kvalitetno dosego cilja treba imeti dovolj informacij in sodelovati.

Projekti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2020/2021:

Vrsta projekta – naloge Okvirni čas Koordinator
Bralna značka 18. 9. 2019–2. 4. 2020 Mojca Kravcar, Barbara Kostrevc
Sodelovanje s knjižnico Ivančna Gorica – Zeleni bralec

september

2020–junij 2021

Mojca Kravcar

Angleška bralna značka

(6.−9. razred)

november–marec aktiv anglistov

Angleška bralna značka

(1.−5. razred)

november–marec Marcel-Talt Lah
Slovenska mreža zdravih šol

september

2020–junij 2021

Jana Grabljevec

Športni program Zlati sonček

(1.–3. razred)

september

2020–junij 2021

razredniki, koordinira Polonca Lampret

Športni program Krpan

(4.–6. razred)

september

2020–junij 2021

razredniki, koordinira Polonca Lampret
Shema šolskega sadja september–junij Sonja Škof, Liljana Turk
Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar
Geografski teden april Nejka O. Šikonja
Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar
Noč v knjižnici februar Katja Šuštar
Nacionalni mesec skupnega branja 8. 9.–11. 10. 2020 Katja Šuštar
Naučimo se plavati september–junij Robert Bregar
Bodi viden – bodi previden

september

2020–junij 2021

Polona Lampret
Tutorstvo september–junij Sabina Rozina, Nina Pavlin
Vzgoja za zdravje in zobozdravstvo termin sporoči ZD IV. G. Sabina Rozina, Polonca Lampret
Mednarodna izmenjava pomlad 2021 Jana Crnkovič
Bralni dnevnik september−junij aktiv slovenistov
Teden otroka 5.−11. oktober 2020 Razredniki RS, Barbara Kostrevc, Lea Kastelic
Tradicionalni slovenski zajtrk 15. 11. 2020 Sonja Škof
Načrtovanje drugega dela senzornega parka September 2020−junij 2021 Jelka Rojec
Rastem s knjigo februar 2021 Lea Kastelic
Dopisovanje v nemščini celo šolsko leto Jana Crnkovič
Jurčičevo leto celo šolsko leto Lea Kastelic
Zborovski bum junij 2021 Simona Zvonar

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost