Sodelovanje drugošolcev v Projektu Že berem sam

V letošnjem šolskem letu je občina Ivančna Gorica nadaljevala s projektom za drugošolce – Že berem sam.
Skozi šolsko leto smo se zelo trudili spodbujati učenje branja. Učenci so poslušali veliko pravljic, redno so obiskovali šolsko knjižnico, vsi drugošolci so opravili bralno značko. V nacionalnem mesecu skupnega branja smo vsakodnevno brali pravljice, predvsem po izboru učencev, da je bilo še bolj zanimivo. Učenci so uživali v poslušanju, branju in ustvarjanju. K branju doma je spodbujala tudi bralna knjižica, ki so jo učenci skrbno izpolnjevali. Na začetku šolskega leta nas je obiskala knjižničarka iz knjižnice Ivančna Gorica. Predstavila je njihovo knjižnico in učence povabila, da se včlanijo. Na enem izmed obiskov je k nam pripotoval Palček Bralček, ki je budno spremljal naš trud pri branju. Spremljali smo zgodbo Bineta in Tince, kako sta se naučila brati, veliko vadila in spoznala vse štiri abecede. Postala sta zelena bralca. To so želeli postati tudi naši učenci, kar jim je vsekakor uspelo. V ponedeljek, 20.5.2024, je bilo naše zadnje srečanje. Palčica Bralčica je vsem drugošolcem izročila zelene majčke z napisom Že berem sam / Že berem sama, ter jim čestitala za uspešno učenje branja.