Zaključil se je MEGA kviz 2018/2019

Učenci predmetne stopnje naše šole so se tudi v letošnjem šolskem letu pridružili reševanju slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.

Kviz, ki je letos potekal že trinajstič, sodi med moderne oblike knjižničnega informacijskega opismenjevanja. Vsako leto ga vodi MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, v letošnjem šolskem letu pa tudi v sodelovanju z Narodno galerijo.

Tema letošnjega MEGA kviza Na, rod, na! GALERIJA! je bila posvečena 100. jubileju Narodne galerije Slovenije ter življenju in delu Ivane Kobilce, najbolj znane slovenske slikarke. Kviz so sestavljali vsebinski sklopi: 100 let Narodne galerije, Svetovljanska slikarka, Pesmi iz galerije, Za umetnino in Galerijski potep.

Cilji reševanja kviza so spoznavanje naravne in kulturne dediščine, medpredmetno povezovanje, spodbujanje branja poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt, ki je namenjen predvsem učencem drugega in tretjega triletja, poteka od oktobra do maja, zaključi pa se z žrebanjem in razglasitvijo nagrajencev v začetku junija.

Z učenci predmetne stopnje smo ob sodelovanju učiteljice Polone Kastelic kviz reševali v mesecu aprilu pri urah zgodovine.

V žrebanju, ki je potekalo 5. junija 2019 v Narodni galeriji, naši učenci niso bili med prejemniki nagrad. Kljub temu pa si za raziskovalno sodelovanje v letošnjem kvizu zaslužijo vse pohvale in čestitke.

14. sezona MEGA kviza v naslednjem šolskem letu se bo posvetila tematiki knjig ter zgodovini njihovega nastanka in razvoja.