Učbeniški sklad

Na šoli je učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017). Obrazci z navodili za izposojo za naslednje šolsko leto so učencem posredovani v prvih dneh junija. Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna.

Izposojene učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta. Za poškodovane in izgubljene učbenike starši poravnajo stroške skladno z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Skrbnica učbeniškega sklada je Katja Šuštar.


Učna gradiva 2018/19