Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti (ID). V ID se učenci vključujejo prostovoljno, le-te pa so namenjene predvsem sprostitvi, razvijanju dejavnosti, ki učence zanimajo, in razvijanju sposobnosti. Nekatere interesne dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli, nekatere pa izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in so lahko plačljive.

Izvajale se bodo tiste interesne dejavnosti, v katere bo prijavljeno zadostno število učencev. Urniki se lahko zaradi različnih usklajevanj še spremenijo.
Strokovni delavci šole si želimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno interesno dejavnost.
V devetletki sta na razpolago dve uri interesnih dejavnosti na oddelek. V okviru teh ur delujejo tudi otroški in mladinski pevski zbori. Pri organizaciji in izvedbi nekaterih dejavnosti se povezujemo z društvi in s klubi v naši občini.
Pred začetkom novega šolskega leta mentor ID oblikuje predlog dejavnosti ter izdela okviren program dela. Po potrditvi programa oblikuje letno pripravo in jo odda še pred začetkom izvajanja ID. Šola s pomočjo predstavitve/ponudbe dejavnosti predstavi učencem in staršem nabor interesnih dejavnosti v drugem tednu septembra na spletni strani šole. S pomočjo prijavnic se oblikujejo seznami prijav na dejavnost. Mentorji praviloma v zadnjem tednu septembra (od 28. 9. dalje) začnejo izvajati uvodne ure ID. Opravljene ure redno vpisujejo v e-dnevnik, zunanji sodelavci vodijo evidenco skladno z dogovorom s koordinatorjem ID na šoli.
Koncept dela ID koordinira Karla Oven.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost