ŠOLSKI prevozi

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena varnost učenca.
O načinu prevoza se dogovarjajo in iščejo optimalne rešitve lokalna skupnost, starši in šola.
Vozni red velja od 1. septembra 2020 dalje oziroma 15. 9. 2020 (vožnja s šolskim kombijem za učence na relaciji Debeli hrib–šola–Debeli hrib).

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV   šol. leto 2020/2021
VOŽNJE PRED POUKOM

ODHOD

iz začetnega postajališča

PRIHOD

v šolo

RELACIJA čas čas
1.

AVTOBUS

Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica–matična šola

6.30 7.05
2. Sobrače–Pusti Javor–Temenica–Dolenja vas pri Temenici–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Temenica–Čagošče (križišče)–Bukovica–Videm (križišče)– Temenica (šola)–Praproče pri Temenici–Zaboršt (križišče)– Selo pri Radohovi vasi–Grm–Radohova vas–matična šola 6.35 7.20
3. Šentvid pri Stični–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Podboršt– Sela pri Dobu–Dob pri Šentvidu–Šentvid pri Stični ŽP–matična šola 6.55 7.20
4.

MINIBUS

a) Artiža vas-Velike Pece-Glogovica-Šentvid

6:40 6.55
b) Šentvid-Velike Češnjice -Veliki Kal- Mali Kal-matična šola 6.55 7.20
5.

ŠOLSKI KOMBI

Debeli hrib-Mihelca-Radanja vas-Temenica-Šentvid

7.00 7.20
VOŽNJE PO POUKU ODHOD izpred šole

PRIHOD

na končno

postajališče

RELACIJA čas čas
1.

AVTOBUS

matična šola–Radohova vas (križišče)–Grm–Selo pri Radohovi vasi–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)– Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor

12.10 12.40
2. matična šola–Radohova vas ŽP–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 12.10 12.50
3. matična šola–Šentvid pri Stični ŽP–Dob pri Šentvidu–Sela pri Dobu–Boga vas–Škoflje–Radohova vas–Grm–Selo–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica-Dolenja vas–Pungert (križišče) –Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)– Sobrače–Pusti Javor 12.55 13.50
4. matična šola–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 13.55 14.45
5. matična šola–Radohova vas–Grm–Selo–Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica 14.45 15.30
6.

MINIBUS

matična šola-Glogovica-Velike Pece-Artiža vas-Šentvid-Veliki Kal-Mali Kal

13.50

14.45-samo ob SREDAH

14.20

15.10

7.

ŠOLSKI KOMBI

Šentvid- Debeli hrib

13.50 14.15
  • Vozni red lahko odstopa od začrtanih časovnih opredelitev zaradi izrednih dogodkov, ki so povezani s stanjem na cesti ali zaradi okvare vozila.
  • Občasno bodo spremembe zaradi organizacije dogodkov v šoli (prvi dan, zadnji dan, pred prazniki). O spremembah bomo obveščali.
  • Vse uporabnike šolskih prevozov opozarjamo na upoštevanje varnosti ob vstopu in izstopu iz avtobusa.
  • V vozilu mora veljati red, kot ga predvideva zakon o cestnem prometu.

Vsem uporabnikom želimo  srečno in varno vožnjo ter strpnost in konstruktivno sodelovanje.

ZDAJ.NET potnik v avtu pešec

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost