Poklicno usmerjanje

Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma izobraževanja. Da bi pridobili kar največ dobrih informacij za naše učence in njihove starše, med drugimi rednimi aktivnostmi poklicnega usmerjanja (vprašalnik o poklicni poti, MFBT, timske konference, KIK, poklicna tržnica …) organiziramo predstavitve izobraževalnih programov srednjih šol, na katerih večinoma sodelujejo naši bivši učenci. Na predstavitve, ki so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo zainteresirane učence višjih razredov in njihove starše.

V šolskem letu 2020/2021 v mesecu decembru oziroma januarju v okviru programa poklicnega usmerjanja in karierne orientacije učencev višjih razredov osnovne šole načrtujemo izvedbo tržnice poklicev – predstavitev srednjih šol in njihovih izobraževalnih programov na naši šoli. Uspešne predstavitve številnih šol in programov v minulih letih so naletele na izjemno dober odziv tako med učenci kot tudi med starši.

V januarju 2021 je z učenci, ki zaključujejo pouk v osnovni šoli, načrtovan tudi obisk Informative, največje sejemske prireditve s področja izobraževanja, ki že nekaj let poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

12. in 13. februarja 2021 bodo za učence osnovnih šol na srednjih šolah organizirani informativni dnevi. Učenci 9. razreda v petek, 12. 2. 2021, nimajo rednega pouka.

Nadaljevali bomo tudi projekt Drugače o poklicih – ogled delovnih mest pri delodajalcih. S projektom, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se spodbuja seznanjanje šolajoče se mladine s poklicem v praksi, saj lahko takšna izkušnja bistveno pomaga pri odločanju o poklicni poti. Učenci, ki jih določena področja še posebej zanimajo, si lahko s starši v popoldanskem času organizirano ogledajo različna delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja oziroma karierne orientacije izvajata Vesna Konda in Anton Linec.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost