Strokovni delavci

Od 1. do 5. razreda – matična osnovna šola

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1.a Anja Praznik vsi predmeti po predmetniku, JV, OPZ, N1A Marcel-Talt Lah 406

Martina Ratajec/

Petra Kastelic

1.b Jana Grabljevec vsi predmeti po predmetniku, JV, N1A Marcel-Talt Lah 407 Alenka Ivanjko
2.a

Tanja Koren/

Barbara Drenik

vsi predmeti po predmetniku,

JV, N1A Marcel-Talt Lah

309 Mojca Kravcar
2.b Mojca Kravcar

vsi predmeti po predmetniku,

JV, N1A Marcel-Talt Lah

402

Tanja Koren/

Barbara Drenik

3. a Tina Orač Gornik

vsi predmeti po predmetniku,

JV, N1A Marcel-Talt Lah

401 Jana Šetina Tomažič
3. b Jana Šetina Tomažič

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

303 Tina Orač Gornik
4.a Bojana Iljaž

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

117 Polona Lampret
4.b Polona Lampret

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

116 Bojana Iljaž
5.a Vida Bregar Tomažič

vsi predmeti po predmetniku, N1A Marcel-Talt Lah,

GOS Sonja Šof

211 Polona Habič Rus
5.b Polona Habič Rus

vsi predmeti po predmetniku, N1A Marcel-Talt Lah,

GOS Sonja Šof

154 Vida Bregar Tomažič

PŠ Temenica

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1.t Tjaša Kozlevčar

vsi predmeti po predmetniku, JV,

N1A Marcel-Talt Lah

PŠ Temenica Martina Zajc
2.t Tjaša Kozlevčar

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

PŠ Temenica Martina Zajc

6.–9. razred

RAZRED  RAZREDNIK PREDMET POUČEVANJA UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
6.a Sabina Rozina BIO, NAR, KEM 215 Amela Abdijanović
6.b Mateja Lesjak MAT, IP MD8 216 Jana Crnkovič
7.a Polona Kastelic ZGO, TJA 205 Robert Bregar
7.b Nina Pavlin/Katja Peršak TJA 120 Martina Jurkovič
8. a Barbara Kostrevc SLJ 207 Sonja Škof
8. b Vesna Konda DSP, ISP 220 Marija Zajc
9.a Karla Oven ŠPO, OPB, IP ŠHO in ŠHS 151 Nejka Omahen Šikonja
9.b Lea Kastelic SLJ, IP NEM 1 206 Simona Zvonar
NERAZREDNIKI Jelka Rojec LUM, PR 151  
Simona Zvonar GUM, SLJ 115  
Robert Bregar ŠPO, OPB    
Martina Zajc ŠPO, DSD, JV, OPB    
Jana Zupanc TJA, NIP TJA, OPB    
Jana Crnkovič NIP NEM, IP NEM 2, 3, OPB    
Sonja Škof GOS, BIO, JV, LAB, VŠP    
Maja Rupnik Leskovar/ Amela Abdijanović TJA    
Martina Jurkovič MAT    
Marija Zajc KEM, TIT, IP OGL, OGK, NIP, TEH    
Anica Vozelj/ Ana Dejak FIZ, MAT, LAB    
Dragica Gračner/Katarina Kotar OPB    
Melita Zupančič Struna ZGO, OPB    
Špela Kuselj OPB, OPZ    
Lidija Oštir RP    
Marcel-Talt Lah TJA, NIP TJA    
Nejka Omahen Šikonja GEO, DKE    
Izidor Gabrijel MAT, RAČ, IP, NIP    
Mojca Bohinec

defektologinja

učiteljica za DSP, ISP

   
Vesna Konda

defektologinja,

učiteljica za DSP, ISP

   

Nina Pavlin

nadom. Veronika Zajc

socialna pedagoginja,

učiteljica za DSP, ISP

   
  Jernej Rozman OPB    

CZBO

RAZRED UČITELJ PREDMET
1R-5R Lidija Oštir SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, DRU, NIT, DOD./DOP.P.
1R-5R Jana Zupanc TJA
6R-7R Martina Jurkovič MAT
8R-9R Mateja Lesjak MAT
6R-9R Jana Crnkovič SLJ
6R-9R Jana Zupanc TJA
6R-9R Nejka Omahen Šikonja GEO
6R-9R Melita Zupančič Struna ZGO
8R-9R Anica Vozel/Ana Dejak FIZ
8R-9R Sonja Škof BIO
8R-9R Sabina Rozina KEM
6R-7R Sabina Rozina NAR

Koordinacija pouka v CZBO

Razred Koordinator Nadomestni koordinator Učilnica
1.–5. Lidija Oštir Katja Peršak CZBO
6.–9. Katja Peršak Lidija Oštir CZBO

Vodilni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obvez. Delovni čas
Angelca Mohorič ravnateljica 40 DU 7.00–15.00
Jelka Rojec pomočnica ravnateljice 24 DU 7.00–15.00

Svetovalni in strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obveznost

Delovni čas,

izražen v delovnih urah

Irena Novak pedagog 23 DU 7.00–15.00
Anton Linec psiholog 23 DU 7.00–15.00
Katja Šuštar knjižničar 40 DU 7.00–15.00
Izidor Gabrijel računalnikar 18 DU 6.00–14.00
Saša Koleša spremljevalka gibalno ovirane učenke 40 DU 7.00–15.00
Aleš Mihovec spremljevalec gibalno oviranega učenca 20 DU 8.00–12.00

Računovodsko-administrativni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Špela Groznik poslovni sekretar 40 DU 7.00–15.00
Nives Kržičnik računovodja 40 DU 7.00–15.00
Lilijana Turk računovodja/administrator 40 DU 6.00–14.00

Tehnični delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Silvo Kastelic – vodja kuhinje kuhar 40 DU 6.00–14.00*
Jožica Barle kuharica 40 DU 6.00–14.00*
Angelca Grčman kuharica 40 DU 6.00–14.00*
Olga Prosen

kuharska pomočnica/

čistilka

40 DU 7.00–15.00*
Stanislava Adamlje gospodinja 40 DU 6.00 – 14.00
Tatjana Blatnik čistilka 40 DU 6.00 – 14.00/13.00–21.00**
Jožefa Anžlovar čistilka 40 DU 6.00 – 14.00/13.00–21.00**
Renata Godnjavec čistilka 40 DU 6.00 – 14.00/13.00–21.00**
Marija Klemenčič čistilka 40 DU 6.00 – 14.00/13.00–21.00**
Marija Lekše čistilka 20 DU 18.30 –22.30
Andreja Ostanek čistilka 40 DU 6.00 – 14.00/13.00–21.00**
Jakob Murnc hišnik 40 DU 6.00 – 14.00
Aleš Mihovec prevoz šolskih otrok 20 DU 6.00 – 8.00 in 12.00  – 14.00

**Na vsakih 5 tedenov delavka opravlja delo v dopoldanskem času.

EKIPA PP
Ekipo za zagotavljanje prve pomoči v osnovni šoli sestavljajo naslednji člani:
Karla Oven Sonja Škof
Vesna Konda Jakob Murnc

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost