Svet zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Predstavniki zaposlenih:

Predstavniki sveta staršev:

Predstavniki občine:


Poslovnik sveta zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
(posodobljen 29. 2. 2016)

1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 2924.


Zapisniki sveta zavoda: