Skoči na glavno vsebino

Matična šola

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2023/2024 obiskuje 474 učencev.

Osnovna šola Ferda vesela Šentvid pri Stični je organizirana kot matična šola, v katere sestavo sodita tudi Podružnična osnovna šola Temenica in Podružnična osnovna šola v Bolnišnici za zdravljenje otrok (BOŠ). Šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ivančna Gorica.

Za vse učence od 1. do 9. razreda poteka pouk le v dopoldanskem času. Na matični šoli v Šentvidu poteka vzgojno-izobraževalno delo v 19 oddelkih in 6 oddelkih podaljšanega bivanja; na podružnični šoli v Temenici imamo kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, oddelek 3. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Bolnišnici za otroke praviloma pouk poteka v 4 oddelkih, število ur pa prilagajamo številu prisotnih učencev.

Skupaj imamo torej 24 oddelkov in 7 oddelkov podaljšanega bivanja.


Ustanovitelj Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični je:

Občina Ivansi039čna Gorica.

Občina Ivančna Gorica je mlada občina, ustanovljena je bila leta 1995 ob razdelitvi dotedanje občine Grosuplje na tri nove. Z dvanajstimi krajevnimi skupnostmi obsega 227 km2 površine in preko štirinajst tisoč prebivalcev. Njeno središče je hitro razvijajoče se naselje Ivančna Gorica, na kar vplivajo predvsem ugodne prometne povezave. Obdobje delovanja nove občine je pripomoglo k uspešnemu razvoju predvsem obrtnih in storitvenih dejavnosti, ugodne prometne povezave pa omogočajo tudi razvoj industrijske dejavnosti. Občina se ponaša tudi s Srednjo šolo Josipa Jurčiča, z uspešnimi športniki in občani, ki svoje sposobnosti in znanja združujejo v številnih društvih in organiziranih interesnih skupinah.

O starodavni zgodovinski izpričanosti govorijo številne arheološke najdbe na Viru in rimski kamen miljnik v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu. Za svoj praznik si je Občina Ivančna Gorica izbrala 29. maj, dan, ko je muljavski rojak in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič leta 1871 postal urednik časnika Slovenski narod. Slavnemu rojaku je izkazano veliko spoštovanje ter ponos na njegove korenine in bogato ustvarjalno zapuščino.
Jurčičev sloves je le del mozaika, ki ga sestavlja pestro kulturno-zgodovinsko izročilo in bogata naravna dediščina celotne občine. Tu živijo beli menihi, prebivalci starodavnega samostana v Stični, s še daljšo tradicijo se ponaša prafara Šentvid.

Kraj je še posebej poznan po vsakoletnih srečanjih slovenskih zborovskih pevcev. Posebno vez s preteklostjo ohranja srednjeveška Višnja Gora, za mnoge se prav tu prične Dolenjska, ko se popotnik iz ljubljanske megle pripelje v sončno pokrajino tako značilnih hribčkov in dolinic. Če iz Jurčičeve Muljave nadaljujemo pot proti slikoviti vasici Krka, pridemo do izvira ene najočarljivejših slovenskih rek – Krke. Vse to in še mnogo več je Dežela desetega brata, kot popularno radi poimenujemo občino Ivančna Gorica.

Predstavitveni video občine Ivančna Gorica


Podatki o šoli:

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični

telefon: 01 7887-802
e-pošta: info@osferdavesela.si
spletna stran: http://www.osferdavesela.si

matična številka: 5085357000
transakcijski račun: SI56 0110 0600 8336 494
davčna številka: 59034220
identifikacijska številka šole: SI59034220

Dostopnost