Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s šolo

Kako uspešen ali neuspešen bo učenec, s kakšnimi težavami se bo srečeval in na kakšen način jih bo reševal, kako bo prenašal stresne situacije, je veliko oziroma največ odvisno od stikov med otrokom in starši, med učencem in učiteljem ter seveda med starši in učitelji. Samo pozitivna komunikacija med starši in učitelji lahko bistveno pripomore k vzgojno-izobraževalnemu napredku in dobremu počutju učenca v šolskem in domačem okolju.

Sodelovanje s starši poteka prek popoldanskih govorilnih ur, individualnih dopoldanskih govorilnih ur, ki potekajo enkrat tedensko od oktobra dalje, in dveh oz. po potrebi več roditeljskih sestankov, na katerih starši med drugim obravnavajo letni delovni program šole, analizo dela in uspeha v oddelku, učne in delovne navade, razvijanje in spodbujanje samostojnosti, vzgojno problematiko, opravljanje domačih nalog in drugo. S starši sodelujemo tudi prek e-pošte, telefonskih pogovorov, pisnih obvestil in v obliki neformalnih druženj.

Sodelovanje med šolo, starši in učitelji bo potekalo v okviru:

  • roditeljskih sestankov,
  • govorilnih ur,
  • strokovnih predavanj za starše,
  • sestankov sveta staršev,
  • različnih dejavnosti, ki jih bo šola organizirala tudi za starše.

Starši imajo možnost komunikacije z učitelji tudi prek službene telefonske številke in službenega elektronskega naslova ter prek eAsistenta, z namenom opravičevanja izostankov otroka ter izmenjave obvestil, ki niso predmet pogovornih ur.

Dostopnost