Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
ODDELEK DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1.a 10 12 22
1.b 9 13 22
2.a 18 8 26
2.b 16 8 24
3.a 8 13 21
3.b 7 13 20
1. – 3.r 68 67 137
4.a 15 11 26
4.b 14 12 26
5.a 10 14 24
5.b 12 13 25
6.a 10 10 20
6.b 10 10 20
4. – 6.r 70 70 141
7.a 14 12 26
7.b 16 11 27
8.a 9 13 22
8.b 9 12 21
9.a 10 10 20
9.b 14 7 21
7. – 9.r 72 65 137
1. – 9. r 211 201 412

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

RAZRED DEČKI DEKLICE

 

SKUPAJ

1. 3 5 8
2. 3 1 4
SKUPAJ 6 6 12

Število učencev v POŠ CZBO v šolskem letu 2019/20

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ
1. 4 2 4

2.

2.

4 1 5
3. 14 4 18
4. 16 8 24
5. 22 7 29
6. 23 11 34
7. 28 14 42
8. 35 17 52
9. 21 13 34
drugo* 20 13 33
SKUPAJ 187 90 275

 Skupno število učencev

ŠOLA ODDELKI UČENCI
ŠENTVID PRI STIČNI 18 412
TEMENICA 1 12
SKUPAJ MAŠ+POŠ 19 424

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost