Učenci

Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)

Šola Učenci Učenke Skupaj
Matična šola 197 192 389
PŠ Temenica 7 7 14
Skupaj 204 199 403

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost