Šolski sklad

Šolski sklad na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009.

Namen šolskega sklada je, da z različnimi zbiralnimi akcijami in prostovoljnimi prispevki staršev, sponzorjev, donatorjev, zapuščin ali drugih virov, zbira sredstva, ki jih Upravni odbor razporedi za naslednje namene:

  • za socialno šibke učence,
  • za raziskovalne dejavnosti na šoli,
  • za pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
  • za zvišanje standarda pouka in nakup nadstandardne opreme (didaktični pripomočki, različna igrala, računalniška oprema …),
  • za podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šol. letu 2020/21 sestavljajo:

  • predstavniki staršev: Tadeja Kovačič, Frida Bijec, Katja Košak Šket;
  • predstavniki učiteljskega zbora: Mateja Lesjak, Vida Bregar Tomažič, Nina Pavlin in Lidija Oštir.

Predsednica Upravnega odbora je Lidija Oštir.

Nakazilo sredstev:

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

transakcijski račun šole: SI56 0110 0600 8336 494,

z referenco: 00-datum brez pik ( npr. 00 10022021) in s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Dokumenti:

Obrazec za subvencijo dejavnosti iz sredstev šolskega sklada

Pravila delovanja šolskega sklada (osveženo 10. 5. 2017)

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost