Šolski koledar

Pouk se prične v tem šolskem letu v torek, 1. septembra 2020, in se konča za učence 9. razreda v torek, 15. junija 2021, za učence od 1. do 8. razreda pa v četrtek, 24. junija 2021.

OCENJEVALNO OBDOBJE

  • 1.–8. razred OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 1. 9. 2020 – 24. 6. 2021
  • 9. razred OCENJEVALNO OBDOBJE traja od 1. 9. 2020 – 15. 6. 2021

Ob zaključku pouka učencem razdelimo spričevala. Učenci, ki jih takrat ni v šoli, lahko dvignejo spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
bodo potekali:
– 4. 5. 2021: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine,
– 6. 5. 2021: nacionalno preverjanje znanja iz matematike,
– 10. 5. 2021: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. razred) in nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (9. razred).

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6.–30. 6. 2021 1. rok za učence 9. razreda
28. 6.–9. 7. 2021 1. rok za učence 1.–8. razreda
18. 8.–31. 8. 2021 2. rok za učence 1.–9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5.–15. 6. 2021 1. rok za učence 9. razreda
12
3. 5.–24. 6. 2021 1. rok za učence 1.–8. razreda
18. 8.–31. 8. 2021 2. rok za učence 1.–9. razreda

POČITNICE
JESENSKE: 26. 10. 2020–1. 11. 2020
NOVOLETNE: 25. 12. 2020–2. 1. 2021
ZIMSKE: 22. 2. 2021–26. 2. 2021
PRVOMAJSKE: 27. 4. 2021–2. 5. 2021
POLETNE: 26. 6. 2021–31. 8. 2021

OSTALI PROSTI DNEVI IN PRAZNIKI
31. 10. 2020 – dan reformacije (sobota) – prosto
1. 11. 2020 – dan spomina na mrtve (nedelja) – prosto
25. 12. 2020 – božič (petek) – prosto
26. 12. 2020 – dan samostojnosti in enotnosti (sobota) – prosto
1. 1. 2021 – novo leto (petek) – prosto
2. 1. 2020 – novo leto (sobota) – prosto
8. 2. 2021 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (ponedeljek) – prosto
12. 2. 2021 – informativni dan – pouka prost dan za učence 9. razreda (petek)
5. 4. 2021 – velikonočni ponedeljek – prosto
26. 4. 2021 – (ponedeljek) – pouka prost dan
27. 4. 2020 – dan upora proti okupatorju (torek) – prosto
1. in 2. 5. 2020 – praznik dela (sobota in nedelja) – prosto
25. 6. 2021 – dan državnosti (petek) – prosto

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost