Šolski koledar

Letni koledar razporeditve pouka

V šolskem letu 2017/2018 je 189 dni pouka. Delovna je tudi sobota, 7. 4. 2018.

Razporeditev pouka in počitnic

Pouk se prične v petek, 1. septembra 2017, in konča v petek, 22. junija 2018.

Za učence devetih razredov je zaključek pouka v petek, 15. junija 2018.

Zaključek šolskega leta je v petek, 31. 8. 2018.

Pouk je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje: 1. september 2017–31. januar 2018
  • 2. ocenjevalno obdobje: 1. februar 2018–22. junij 2018

Počitnice:

  • jesenske počitnice: 30. oktober–3. november 2017
  • novoletne počitnice: 25. december 2017–2. januar 2018
  • zimske počitnice: 19.–23. februar 2018
  • prvomajske počitnice: 27. april–2. maj 2018

Informativna dneva za vpis v srednje šole:

  • 9. in 10. februar 2018