Starši

Koliko bo učenec uspešen ali neuspešen, s kakšnimi težavami se bo srečeval in na kakšen način jih bo reševal, kako bo prenašal stresne situacije, je veliko oziroma največ odvisno od stikov med otrokom in starši, med učencem in učiteljem ter seveda med starši in učitelji. Samo pozitivna komunikacija med starši in učitelji lahko bistveno pripomore k vzgojno- izobraževalnemu napredku in dobremu počutju učenca v šolskem in domačem okolju. Sodelovanje med šolo, starši in učitelji bo potekalo v okviru:

  • roditeljskih sestankov,
  • govorilnih ur,
  • strokovnih predavanj za starše,
  • sestankov sveta staršev,
  • različnih dejavnosti, ki jih bo šola organizirala tudi za starše.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost