Šolski okoliš

V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja, ki jih navajamo.

Centralna šola v Šentvidu pri Stični

Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Pristavlja vas, Radohova vas, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje, Trnovica, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, Zaboršt pri Šentvidu.

Podružnična šola Temenica

Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Šentjurju, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Šentjurju, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah.

Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični (POŠ CZBO) s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za učence iz celotne države, ki so tja napoteni na zdravljenje.

V Centru za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) poleg zdravstvenih dejavnosti poteka tudi vzgojno-izobraževalni proces. Otroci, ki prihajajo na zdravljenje v CZBO, so med zdravljenjem vključeni tudi v šolski proces. Za vsakega učenca je potreben individualen pristop, saj s šolanjem nadaljuje tam, kjer je končal na svoji matični šoli. Poleg tega je poučevanje prilagojeno njihovemu zdravstvenemu stanju. Učitelji, ki poučujejo v POŠ CZBO, sodelujejo predvsem z zdravstveno službo CZBO, matično šolo učenca ter njegovimi starši.

Naša želja je, da učenci v času bivanja v CZBO in šolanja na naši podružnični šoli kljub zdravstvenim specifikam, ki jih imajo, uspešno napredujejo pri usvajanju šolskega znanja. Ko je učenec napoten v CZBO, so starši in šola, iz katere prihaja učenec, prek vodstva bolnice naprošeni, da nam posredujejo načrt dela pri posameznih predmetih za obdobje, ko naj bi bil otrok v CZBO, oziroma se šolal na naši podružnični šoli. Če ima učenec odločbo za dodatno strokovno pomoč, jo priložijo k šolski dokumentaciji, starši pa poskrbijo, da otrok prinese šolske potrebščine, ki jih bo potreboval pri pouku.

Predmetnik naše podružnične šole v CZBO se razlikuje od predmetnikov rednih šol, saj imamo na voljo le določeno število ur pouka, ki ga razporejamo glede na število učencev ter njihovo znanje.