Ferdo Vesel (1861-1946)

fv03a Osnovna šola v Šentvidu pri Stični nosi ime po Ferdu Veselu, enem izmed najpomembnejših umetnikov v skupini slovenskih slikarjev realistov in impresionistov. Rojen je bil leta 1861 v Ljubljani, šolal se je na ljubljanski realki in študiral na dunajski akademiji. Živel in delal je v krogu Ivane Kobilice, Riharda Jakopiča, Jožefa Petkovška, Antona Ažbeta …
Njegov nemirni umetniški duh se nikakor ni mogel umiriti in ustaliti. Tako je veliko potoval in delal po Evropi. Po vrnitvi iz tujine se je za nekaj časa naselil v mekinjski samostan pri Kamniku, poleti 1901 pa je prišel v gradič Grumlof pri Radohovi vasi, ki naj bi mu postal pravi dom. Pa temu ni bilo tako, pričela se je prva svetovna vojna in kot politično sumljiva oseba je z Ivanom Cankarjem delil težko usodo v internaciji.
Leta 1917 se je spet vrnil na svoj dolenjski gradič. Nemiren čas iskanja se je ujel s tokovi sodobnega slovenskega slikarstva in ga spodbujal k spontanemu slikarskemu izrazu. Leta 1938 je Ferdo Vesel zbolel in na Grumlofu dočakal drugo svetovno vojno, ki je prinesla veliko trpljenja in tragičnih dogodkov. Preselil se je v Ljubljano in tam leta 1946 umrl.
Ferdo Vesel je bil silovit, nagonski slikarski značaj, problemsko razgibana osebnost, nemiren iskalec novih krajev in slikarskih izrazov. Z odločnostjo se je odtrgal od malomeščanstva in odšel študirat, zapustil je službo in postal svobodni umetnik. Po evropskih popotovanjih je našel miren kotiček v dolenjski pokrajini. Živel je preprosto in v skromnih razmerah. Ni ga zanimalo, kaj mislijo o njem. Bil je boem, vedno pripravljen na duhovit pogovor. Svoje delo je ocenjeval strogo, zanj je bila umetnost težko in naporno delo, ki je nekaj enkratnega, in zaradi tega se je od svojih slik težko ločeval, nerad jih je prodajal.

Strokovni delavci

Nekateri delavci so navedeni večkrat kot učitelji, vodilni ali strokovni delavci.

Polni delovni čas učiteljev je efektivni delovni čas in znaša 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko. Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen (v večini). Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v dvanajstih mesecih tekočega šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Zaradi neenakomerne porazdelitve delovnega časa učiteljev v času šolskih dni delo učitelja presega 8 ur, v času šolskih počitnic pa učitelj lahko koristi višek ur.  Ravnateljica mora z individualnim letnim delovnim načrtom (iLDN) delo učitelja organizirati tako, da je ob izteku referenčnega obdobja povprečni polni delovni čas izravnan.

Od 1. do 5. razreda – matična osnovna šola

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1.a Jana Grabljevec vsi predmeti po predmetniku, N1A Marcel-Talt Lah 407 Alenka Ivanjko
1.b Anja Praznik

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

406 Martina Zajc
2.a Mojca Kravcar vsi predmeti po predmetniku, TJA Marcel-Talt Lah 402 Petra Kastelic
2.b Petra Kastelic

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Marcel-Talt Lah

309 Mojca Kravcar
3.a Jana Šetina Tomažič

vsi predmeti po predmetniku,

JV, TJA Sandra Škripec

303 Tina Orač Gornik
3.b Tina Orač Gornik

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Sandra Škripec

401 Jana Šetina Tomažič
3.c Sandra Škripec

vsi predmeti po predmetniku,

DDP Bojana Iljaž

319 Sandra Škripec
4.a Bojana Iljaž

vsi predmeti po predmetniku,

JV, ŠPO Karla Oven,

TJA Katja Peršak

211 Polona Lampret
4.b Polona Lampret

vsi predmeti po predmetniku,

JV, ŠPO Karla Oven,

TJA Katja Peršak

116 Bojana Iljaž
5.a Vida Bregar Tomažič

vsi predmeti po predmetniku, JV, TJA Amela Abdijanović,

ŠPO Jernej Rozman,

GOS Sonja Šof

154 Tanja Koren
5.b Tanja Koren

vsi predmeti po predmetniku, JV, TJA Amela Abdijanović,

ŠPO Karla Oven,

GOS Sonja Škof

117 Vida Bregar Tomažič

PŠ Temenica

RAZRED  RAZREDNIK PREDMETI UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
1. T Katarina Kotar

vsi predmeti po predmetniku,

N1A Marcel-Talt Lah

002 Martina Ratajec
2. T Katarina Kotar

vsi predmeti po predmetniku,

TJA Marcel-Talt Lah

001 Martina Ratajec

6.–9. razred

RAZRED  RAZREDNIK PREDMET POUČEVANJA UČILNICA NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Martina Jurkovič MAT, RAČ 120 Nejka Omahen Šikonja
6. b Jelka Rojec LUM, GEO, TVZ, LS1 151  Marija Zajc
7. a Sabina Rozina BIO, NAR, KEM 215 Amela Abdijanović
7. b Mateja Lesjak MAT, NIP RAČ 216 Jana Crnkovič
8. a Polona Kastelic ZGO, TJA 205 Robert Bregar
8. b Nina Pavlin ŠSS, DSP 220 Katja Peršak
9. a Barbara Kostrevc SLJ 207 Karla Oven
9. b Simona Zvonar SLJ 206 Ana Dejak
NERAZREDNIKI Karla Oven ŠPO, IP ŠHO, ŠHS in ŠZZ
Robert Bregar ŠPO
Martina Zajc ŠPO, DSD
Jana Zupanc TJA, NIP TJA, IP NEM 2, OPB
Jana Crnkovič SLJ, NIP NEM, IP NEM 1, 3
Katja Šuštar SLJ, OPB
Sonja Škof GOS, BIO, IP SPH, VŠP
Katja Peršak TJA
Maja Rupnik Leskovar / Amela Abdijanović TJA
Marija Zajc KEM, TIT, IP OGL, NIP TEH
Anica Vozelj / Ana Dejak FIZ, MAT, LAB
Dragica Gračner OPB
Melita Zupančič Struna  ZGO, OPB
Špela Kuselj OPB
Lidija Oštir RP
Katja Breznik RP, OPB
Marcel-Talt Lah TJA, NIP TJA, PR
Nejka Omahen Šikonja GEO, DDKE
Dominik Jakšič GUM, JV, KNJ
Polona Golub OPB
Jernej Rozman ŠPO, OPB
Izidor Gabrijel RAČ, MAT, IP RO
Mojca Bohinec

defektologinja

učiteljica za DSP, ISP

Vesna Konda

nadom. Manja Slak

socialna pedagoginja,

učiteljica za DSP, ISP

Veronika Zajc inkluzivna pedagoginja, učitelj za DSP, ISP

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

RAZRED UČITELJ PREDMET Učilnica
1. – 5. Lidija Oštir SLJ, MAT, LUM, GUM, SPO, DRU, NIT CZBO
4. – 5. Polona Habič Rus SLJ, MAT, LUM, GUM, DRU, NIT CZBO
1.-3. in 4.-5. Jana Zupanc TJA CZBO
6. – 7. Martina Jurkovič MAT CZBO
8. – 9. Mateja Lesjak MAT CZBO
6. – 7. Barbara Kostrevc SLJ CZBO
8.  – 9. Jana Crnkovič SLJ CZBO
6. – 7. Katja Peršak TJA CZBO
8.  – 9. Amela Abdijanović TJA CZBO
7. – 8. Nejka Omahen Šikonja DKE CZBO
6. – 9. Jelka Rojec GEO, LUM CZBO
6. – 9. Melita Zupančič Struna ZGO CZBO
8. – 9. Anica Vozel/Ana Dejak FIZ CZBO
8. – 9. Sonja Škof BIO CZBO
8. – 9. Sabina Rozina KEM CZBO
6. – 7. Sabina Rozina NAR CZBO

Koordinacija pouka v Bolnišnici za otroke

Razred Koordinator Nadomestni koordinator Učilnica
1.–5. Lidija Oštir Katja Peršak CZBO
6.–9. Katja Peršak Lidija Oštir CZBO

Vodilni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obveznost

Delovni čas,

izražen v delovnih urah

Angelca Mohorič ravnateljica 40 DU 7.00–15.00
Marcel-Talt Lah pomočnik ravnateljice 24 DU 7.00–15.00

Svetovalni in strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska obveznost

Delovni čas,

izražen v delovnih urah

Irena Novak pedagoginja 24 DU 7.00–15.00
Nina Pavlin socialna pedagoginja 24 DU 7.00–15.00
Monika Kralj knjižničarka 40 DU 7.00–15.00
Izidor Gabrijel računalnikar 31 DU 6.00–14.00
Simona Kodra Kadunc spremljevalka gibalno ovirane učenke 40 DU 6.45–14.45
Aleš Mihovec spremljevalec učenca z vedenjsko-čustveno motnjo 20 DU 8.00–12.00

Računovodsko-administrativni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Špela Groznik poslovni sekretar 40 DU 7.00–15.00
Nives Kržičnik računovodja 40 DU 7.00–15.00
Lilijana Turk računovodja/administrator 40 DU 6.00–14.00

Tehnični delavci

Ime in priimek Delovno mesto Tedenska del. obv. Delovni čas
Silvo Kastelic – vodja kuhinje kuhar 40 DU 6.00–14.00
Jožica Barle kuharica 40 DU 6.00–14.00
Angelca Grčman kuharica 40 DU 6.00–14.00
Olga Prosen kuharska pomočnica/čistilka 40 DU 7.00–15.00
Stanislava Adamlje gospodinja 40 DU 6.00–14.00
Tatjana Blatnik čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Mojca Zaletelj čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Renata Godnjavec čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Marija Klemenčič čistilka 40 DU 6.00–14.00 / 13.00–21.00*
Marija Lekše čistilka 30 DU 15.30–22.30
Andreja Ostanek čistilka 20 DU 6.00–10.00 / 13.00–16.00**
Jakob Murnc hišnik 40 DU 6.00–14.00
Aleš Mihovec prevoz šolskih otrok 20 DU 6.30–8.00 in 12.00–14.30

*Na vsakih 5 tedenov delavka opravlja delo v dopoldanskem času.
**Invalidska upokojitev, skrajšan delovni čas.

Opomba:

Skupno število zaposlenih se razlikuje od števila sistemiziranih delovnih mest zaradi polovičnih zaposlitev oziroma zaposlitev v manjšem obsegu, nadomeščanj porodniških dopustov in daljših bolniških odsotnosti.

V šolskem letu 2021/2022 bodo strokovni delavci koristili letni dopust oziroma proste dneve praviloma v času jesenskih, božičnih, zimskih, majskih in letnih počitnic (predvidoma od vključno 4. 7. do vključno 23. 8. 2022).

Predstavitev šole

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 443 učencev, 424 na matični šoli in 19 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi Bolnišnica za otroke. V šolskem letu 2020/21 je Bolnišnico za otroke obiskovalo 148 učencev, ki so prihajali iz 123 slovenskih šol.

Pouk poteka v dopoldanskem času od 1. do 9. razreda na matični šoli v 19 oddelkih in 6 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Bolnišnici za otroke pouk poteka praviloma v 4 oddelkih, število ur pouka prilagajamo številu prisotnih učencev. Skupaj imamo 24 oddelkov.

Želimo postati šola:

  • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi;
  • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo;
  • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti;
  • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru;
  • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja;
  • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja;
  • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju;
  • ki bo dajala učencem znanja, s katerimi bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poslanstvo šole je izobraževati in vzgojno delovati na otroke in mladostnike. Učiti in vzgajati jih za to, da bi vedeli in znali svoje znanje uporabiti, ga deliti in sodelovati v najrazličnejših skupnostih.

Prisluhniti je potrebno vsakemu otroku in po potrebi vzgojno-izobraževalno delo prilagoditi vsakemu izmed njih. Potrebno je poiskati v otroku njegova močna področja, njegovo znanje in ne neznanja. Upoštevati je potrebno otrokove pravice, obenem pa učence spominjati tudi na njihove dolžnosti in pravice.

Osnovna naloga naše osnovne šole je kakovosten pouk, ki temelji na razvijanju pozitivne, spodbudne, inovativne in ustvarjalne klime.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost