Tečaji

V prvem razredu bo organiziran 10-urni in v tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem razredu pa tečaj za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira MIZŠ. V primeru, da bodo stroški presegli višino sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo razliko pokrili udeleženci.

Vsebina Razred Kraj Čas Nosilec
Plavalni tečaj 1. in PŠ Temenica Šmartno Od 30. 3. do 1. 4. 2020

Karla Oven,

Martina Zajc

Plavalni tečaj 3. Šmartno Od 7. do 11. 10. 2019 in od 6. do 10. 1. 2020

Robert Bregar, Martina Zajc

 

Kolesarski izpit 5. Šentvid pri Stični

oktober 2019,

maj 2020

Vida Bregar Tomažič

Polona Habič Rus