Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja iz znanja

Učenci vsa leta uspešno tekmujejo na različnih tekmovanjih iz znanja oz. na športnih tekmovanjih in dosegajo dobre rezultate. Priprava na tekmovanja poteka bodisi v okviru dodatnega pouka bodisi v okviru različnih interesnih dejavnosti. Vsi učitelji si prizadevajo, da bi učenci glede na svoje sposobnosti čim bolj napredovali, razvili svoje potenciale, ob tem pa ohranili pozitiven odnos do predmeta.

PODROČJE TEKMOVANJA NA RAZREDNI STOPNJI VODJA STOPNJA/ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO
BOBERČEK (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja) Izidor Gabrijel 7.11.–18. 11. 2022

BRALNA ZNAČKA

1.–5. razred

razredniki RS

september 2022–april

2023

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

4. razred

Jana Šetina Tomažič 4. 4. 2023

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

5. razred

Polona Lampret

4. 4. 2023

 

CICI VESELA ŠOLA

1.–3. razred

Jana Grabljevec 18. 5. 2023

KRESNIČKA (naravoslovje)

4.–5. razred

Polona Lampret 6. 4. 2023

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

1.–3. razred

Petra Kastelic 16. 3. 2023

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

4.–5. razred

Polona Lampret 16. 3. 2023

SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE BÜCHERWURM (nemščina)

4.–5. razred

Jana Zupanc 12. 2022–4. 2023

TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO 

1.–5. razred

Patricija Štrus

Amela Abdijanović,

Katja Peršak

6.–10. 3. 2023

LOGIČNA POŠAST

 1.–5. razred

razredniki, učitelji DOD 5. 5. 2023

TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO EPI LESEPREIS

4.–5. razred

Jana Zupanc marec 2023

TEKMOVANJE ZA ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI

1.–5. razred

Polona Lampret 10. 2022‒6. 2023

 

PODROČJE TEKMOVANJA

NA PREDMETNI  STOPNJI

VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO

ANGLEŠČINA

8. in 9. razred

Katja Peršak 22. 11. 2022   30. 3. 2023

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

6.–9. razred

aktiv anglistov marec 2023    

ASTRONOMIJA – DOMINKOVO PRIZNANJE

8.–9. razred

Ana Dejak 7. 12. 2022   14. 1. 2023

BIOLOGIJA – PROTEUSOVO PRIZNANJE

8.–9. razred

Sonja Škof 19. 10. 2022   2. 12. 2022

MLADI BOBER (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja)

6.–9. razred

Izidor Gabrijel 7.11.–18. 11. 2022   7. 1. 2023

BRALNA ZNAČKA

6.–9. razred

aktiv slovenistk 9. 2022–6. 2023    

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

6.–9. razred

Petra Nedelko

29. 11. 2022

(8. in 9. r.)

4. 4. 2023

(7. r.)

17. 1. 2023

(8. in 9. r.)

11. 3. 2023

(8. in 9. r.)

FIZIKA – STEFANOVO PRIZNANJE

8.–9. razred

Ana Dejak 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023

GEOGRAFIJA

6.–9. razred

Nejka Omahen Šikonja 15. 11. 2022   1. 4. 2023

IATEFL (angleščina)

6. razred

Amela Abdijanović 14. 12. 2022   21. 2. 2023

IATEFL (angleščina)

7. razred

Amela Abdijanović 15. 2. 2023   22. 3. 2023

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA

8.–9. razred

Marija Zajc,

Sabina Rozina

16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023

KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJE OBDELAV

6.–9. razred

Marija Zajc   31. 3. 2023 13. 5. 2023

LOGIKA

2.–9. razred

Martina Jurkovič 29. 9. 2022 22. 10. 2022 – regijsko 8. in 9. r

22. 10. 2022 – državno 7. r

12. 11. 2022 – državno 8. in 9. r

MATEMATIKA – VEGOVO PRIZNANJE

6.–9. razred

Mateja Lesjak 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023

MEDNARODNA ANGLEŠKA JEZIKOVNA OLIMPIJADA HIPPO 2022, ANGLEŠČINA BREZ MEJA

5.–9. razred

Katja Peršak      

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

6.–9. razred

Mateja Lesjak 30. 11. 2022   25. 2. 2023

SLADKORNA BOLEZEN

6.–9. razred

Sabina Rozina 14. 10. 2022   19. 11. 2022

SPLETNO BRALNO TEKMOVANJE BÜCHERWURM (nemščina)

6.–9. razred

Jana Zupanc

december 2022–

april 2023

   

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

8. in 9. razred

Jana Zupanc 17. 11 2022   23. 3. 2023

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ

8. in 9. razred

Marija Zajc 9. 11. 2022   4. 3. 2023

TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO EPI LESEPREIS

6.–9. razred

Jana Zupanc marec 2023    

ZGODOVINA

8.–9. razred

Polona Kastelic 6. 12. 2022   9. 3. 2023

VESELA ŠOLA

7. razred

Jelka Rojec 8. 3. 2023   12. 4. 2023

ZLATA KUHALNICA

6.–8. razred

Sonja Škof   maj 2023 jesen 2023
TEKMOVANJE IZ KEMIJSKEGA POSKUSA ZA OSNOVNE ŠOLE Marija Zajc     december  2022
TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE – UTRINEK 6. in 7. razred Ana Dejak 7. 12. 2022   14. 1. 2023

Plačila za tekmovanja na šolski stopnji v znesku 2 € poravnajo starši, ostale prijavnine in stroške na regijskih in državnih tekmovanjih pa krije šola.

Dostopnost