Tekmovanja iz znanja

Učenci vsa leta uspešno tekmujejo na različnih tekmovanjih iz znanja oz. na športnih tekmovanjih in dosegajo dobre rezultate. Priprava na tekmovanja poteka bodisi v okviru dodatnega pouka bodisi v okviru različnih interesnih dejavnosti. Vsi učitelji si prizadevajo, da bi učenci glede na svoje sposobnosti čim bolj napredovali, razvili svoje potenciale, ob tem pa ohranili pozitiven odnos do predmeta.

Razredna stopnja

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
BOBER (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja) Izidor Gabrijel 20. 11. 2020 16. 1. 2021

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

4. razred

Polona Lampret 17. 11. 2020

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

5. razred

Vida Bregar Tomažič 17. 11. 2020

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

(1. – 3. razred)

Jana Šetina Tomažič 18. 3. 2021

MATEMATIČNO TEKMOVANJE

(4. – 5. razred)

Polona Lampret 18. 3. 2021
KRESNIČKA (naravoslovje) Polona Lampret 3. 2. 2021
RAČUNANJE JE IGRA Jana Grabljevec 19. 5. 2021
Tekmovanje za zdrave zobe ob zdravi prehrani (1. – 5. razred) Polona Lampret oktober 2020‒junij 2021
Cici Vesela šola (1. – 3. razred) Jana Grabljevec 19. 5. 2021

Tekmovanje EPI Lesepreis (nemščina)

(4.- 5. razred)

Jana Crnkovič marec

Tekmovanje Bücherwurm (nemščina)

(4.- 5. razred)

Jana Crnkovič

december 2020

– marec 2021

Tekmovanje za angleško bralno značko

(1. – 5. razred)

Marcel-Talt Lah 8.–12. 3. 2021

Predmetna stopnja

PODROČJE VODJA STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA
ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO

CANKARJEVO TEKMOVANJE (slovenščina)

(6. – 9. razred)

Barbara Kostrevc

Lea Kastelic

17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021

BOBER (tekmovanje v znanju računalniškega razmišljanja)

(6. – 9. razred)

Izidor Gabrijel 16. 11. 2020 16. 1. 2021

MEDNARODNO  ANGLEŠKA JEZIKOVNA OLIMPIJADA HIPPO 2021, ANGLEŠČINA BREZ MEJA

(1. – 9. razred)

Katja Peršak februar 2021, predizbor marec 2021, polfinale maj 2021, finale
ANGLEŠČINA (9. razred) Katja Peršak 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
NEMŠČINA (9. razred) Jana Crnkovič 26. 11. 2020 23. 3. 2021
VEGOVO PRIZNANJE (matematika) Mateja Lesjak 18. 3. 2021 17. 4. 2021

LOGIKA

(2. – 9. razred)

Martina Jurkovič 24. 9. 2020 17. 10. 2020

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

(6. – 9. razred)

Martina Jurkovič 2. 12. 2020 30. 1. 2021
STEFANOVO PRIZNANJE (fizika) Ana Dejak 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
PREGLOVO TEKMOVANJE (kemija)

Marija Zajc,

Sabina Rozina

18. 1. 2021 27. 3. 2021

SLADKORNA BOLEZEN

(6. – 9. razred)

Sabina Rozina 16. 10. 2020 21. 11. 2020
PROTEUSOVO PRIZNANJE (biologija) Sonja Škof 21. 10. 2020 4. 12. 2020

ZLATA KUHALNICA

(7. razred)

Sonja Škof september, oktober 2020

GEOGRAFIJA

(6. – 9. razred)

Nejka Omahen Šikonja 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ

(9. razred)

Marija Zajc 20. 10. 2020 6. 3. 2021

KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV

(6. – 9. razred)

Marija Zajc 4. 2. 2020 2. 4. 2021 15. 5. 2020

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

(6. – 9. razred)

Aktiv anglistov marec 2021

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA EPI LESEPREIS

(6. – 9. razred)

Jana Crnkovič

Lea Kastelic

marec 2021

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA BÜCHERWURM

(6. – 9. razred)

Jana Crnkovič december 2020 – marec 2021
DOMINKOVO PRIZNANJE (astronomija) Ana Dejak 3. 12. 2020 9. 1. 2021

ZGODOVINA

(8. – 9. razred)

Polona Kastelic 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021

IATEFL – tekmovanje angleščina

(7. razred)

Amela Abdijanović 1. 2. 2021 1. 3. 2021

IATEFL – tekmovanje angleščina

(8. razred)

Polona Kastelic 19. 10. 2020 23. 11. 2020

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost