Skoči na glavno vsebino

Udeležba na tekmovanjih, prireditvah

Zavod RS za šolstvo in nekateri drugi izvajalci bodo v tem šolskem letu skrbeli za usklajen potek srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru rednega pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na tekmovanja v znanju. Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili medobčinskih in državnih tekmovanj.

Dostopnost