Skoči na glavno vsebino

Aktualno

Pravila podaljšanega bivanja

* V času pedagoškega miru (13.00–14.25) odhod učencev domov ni zaželen.
* Hišni red, ki je zapisan v LDN in v šolski publikaciji, v celoti velja tudi za oddelke podaljšanega bivanja.
* Predmetov, ki ne sodijo v šolske prostore, naj učenci ne nosijo s seboj. Šola zanje ne prevzema odgovornosti.

* Če je učenec vpisan v podaljšano bivanje, je zanj obiskovanje programa obvezno. Vse spremembe v zvezi z vpisi/izpisi, odhodi domov, spremstvi in druge pomembne informacije starši pravočasno pisno sporočijo učiteljici podaljšanega bivanja (v beležko).

* Glavni cilj podaljšanega bivanja ni reševanje domačih nalog, ampak kakovostno preživljanje prostega časa. – Domače naloge, ki jih učenci ne uspejo dokončati v šoli, pregledajo in dopolnijo doma skupaj s starši.

* Če učenec v času podaljšanega bivanja obiskuje interesne in druge obšolske dejavnosti, so mentorji teh dejavnosti dolžni poskrbeti za organiziran odhod učenca na aktivnost in tudi za njegovo vrnitev v podaljšano bivanje.

Odhodi domov

* Starši se pri prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja poskušajo čim bolj držati sporočenih terminov odhoda. – Na otroka, ki ga gre v skupino podaljšanega bivanja poklicat dežurni učenec, počakajo pred vhodom v 1. triletje oz. v garderobi razredne stopnje.
* Če starši otroka prevzamejo na igrišču, odhod nujno naznanijo učiteljici.

* Učenci, ki v času podaljšanega bivanja odidejo k verouku, se tisti dan več ne vračajo v šolo.

* Starši so vabljeni, da se z učiteljico podaljšanega bivanja vsak dan sproti pogovorijo o delu in napredku otroka, lahko pa se udeležijo tudi dopoldanskih govorilnih ur, na katere se predhodno najavijo (na tel. št. 01 788 78 02 ali prek e-pošte).

Razpored dopoldanskih govorilnih ur učiteljic podaljšanega bivanja

Učiteljica Termin Prostor
Dragica Gračner ponedeljek, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica razredne stopnje (404)
Martina Perko ponedeljek, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica razredne stopnje (404)
Nika Gjerek torek, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica razredne stopnje (404)
Katja Šuštar ponedeljek, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica razredne stopnje (404)
Martina Zajc petek, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica (109)
Petra Kos sreda, 5. ura, 11.05–11.50 zbornica (109); PŠ Temenica
Jana Zupanc sreda, 2. ura, 8.20–9.05 zbornica (109)
Polona Habič Rus petek, 10.00–10.45 zbornica razredne stopnje (404)
Špela Kuselj (PŠ Temenica) torek, 2. ura, 8.20–9.05 PŠ Temenica

* Dežurni mobilni telefon podaljšanega bivanja za nujne klice staršev, učencev in učiteljev: 040 125 521.

Dostopnost