Ravnateljica

OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA …

Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Mesec september prinaša že prve jesenske spremembe v naravi, hkrati pa pomeni tudi nov začetek za vse nas – šolarje, starše, učitelje in ostale strokovne delavce.

V torek 1. septembra, se začenja šolsko leto 2021/2022. Novo … drugačno, posebno, a v vsej svoji nenavadnosti nič bolj neznano in negotovo kot vsa ostala šolska leta ob svojem začetku.

Verjamem, da smo si prav vsi do sedaj nabrali že veliko izkušenj za učinkovito soočanje z novo realnostjo naših vsakodnevnih šolskih, starševskih in poklicnih izzivov. Tudi v tem posebnem času bomo ob upoštevanju priporočil in specifike šolskih razmer s sodelovanjem, znanjem, domiselnostjo in strpnostjo sledili vsem zastavljenim izobraževalnim in vzgojnim ciljem učnega in osebnostnega napredka.

Dragi učenci, poletne počitnice so za vami. Upam, da ste si dobro odpočili ter si nabrali veliko svežih moči in novih idej za prihajajoče šolsko leto. Zastavite si svoje letošnje cilje in jim odločno sledite.

Znani dramatik je zapisal, da vemo, kaj smo, toda ne vemo, kaj bi lahko bili. Zato pogumno v novo šolsko leto!  Zaupajte sebi, svoji osebni moči in sposobnostim. Uspelo vam bo!

Spoštovani starši, v šoli se bomo trudili zagotavljati najoptimalnejše pogoje za uspešno izpeljavo šolskega leta, želimo pa si, da s soodgovornostjo starševske vloge ostanete pomemben podporni člen v verigi vzgoje in izobraževanja. Naj bosta konstruktivni dialog in pozitivna naravnanost osrednje vodilo našega sodelovanja tudi v šolskem letu 2021/2022.

Cenjeni sodelavci, prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi strokovno, uspešno in učinkovito uresničevali svoje poslanstvo tudi v prihajajočem šolskem letu. Srečno.

Vsem skupaj želim mirno, ustvarjalno in uspešno šolsko leto 2021/2022!

Angelca Mohorič, ravnateljica

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost