Prijava in odjava prehrane

Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezne obroke hrane pisno, prek telefona 01 788 78 02, e-pošte liljana.turk@guest.arnes.si, prek spletne strani (spletni obrazec) ali osebno v tajništvu šole. Posamezni obrok za učenca so dolžni starši odjaviti najkasneje do 8.00 zjutraj za tekoči dan. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti. Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še isti dan pred pričetkom pouka razredniku ali tajništvu šole potrdili njegovo prisotnost pri pouku.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost