Angleška in nemška bralna značka

EPI READING BADGE in EPI LESEPREIS

Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci vabljeni k branju in udeležbi na tekmovanjih za angleško in nemško bralno značko.

Tekmovanji bosta potekali v marcu 2020.