Angleška bralna značka

EPI READING BADGE

Tudi v letošnjem šolskem letu so bili vsi učenci vabljeni k branju in udeležbi na tekmovanju za angleško bralno značko.

Tekmovanje je potekalo v začetku marca 2019.